Klachtenregeling


Onze polikliniek is aangesloten bij de geschillencommissie EZa. Kwaliteit en goede zorg staan hoog in ons vaandel. Mocht u achteraf toch een klacht willen indienen over door ons geleverde zorg, dan kunt u informatie met betrekking tot de te volgen procedure hierover opvragen bij de receptie.