let op!

Wij zijn open met in achtnemend van alle veiligheidsmaatregelen.

In verband met het Coronavirus:

Bij klachten van koorts, verkoudheid, benauwdheid of Corona risico:

Graag uw afspraak afzeggen of omzetten in telefonisch consult.